Kontakta i första hand styrelsen via e-post:
 eller via formulär

 

Ordförande                
Royne Lindhwall
070-396 9097

   

Vice ordförande
Rikard Björkman Holmkvist

 

 

      

Kassör
Johan Galka
070-180 0926

 

Sekreterare
Viktoria Ellénius
073-097 7474

 

 

Ledamot
Lena Rydén
0732-61 98 12

 

Ledamot
Hanna Georgsson
070-433 7477

  

Suppleant
Arne Belin
070-297 4892

 

     

Suppleant
Tony Tsimpliarakis
073-659 6387