Nyheter

Inventering av tvättbokningssystemet

Vi har fler tvättkolvar på tavlan utanför tvättstugan än antal lägenheter. Markera vilken tvättkolv som hör till din lägenhet genom att skriva ditt kolvnummer på anslag på tvättstugedörren. 

Det kommer att möjliggöra fler bokningsbara tvättider.

Meddela styrelsen om du har frågor, funderingar eller inte vet vilken kolv som tillhör din lägenhet.