Köpa Bostad
Bostadsrätter till salu i föreningen hittar du oftast på Hemnet eller liknande hemsidor. Lägenheter i huset har adress Fredsgatan 15-17 i Sundbyberg.

Om föreningen
Föreningen bildades 2002 och består av 47 bostadsrätter samt 5 hyresrätter. Därtill finns 4 lokaler. 
Huset är byggt 1939 och ligger centralt belägen på populära Fredsgatan. 1992 helrenoverades fastigheten med stambyte, nya badrum, el, fasad samt nytt tak.

Stadsdelen
Sundbyberg har småstadskänsla och ligger som en ö omgiven av norra Stockholm och Solna. Kommunen med sina 38 000 invånare gör den dessutom till landets mest tätbefolkade.

Sedan 1950-talet har Sundbyberg vuxit med ett nytt bostadsområde vart 10:e år. Bebyggelsen är därför varierad med ståtliga jugendfastigheter, funkishus, sekelskifteshus och tmoderna höghus. Det finns även flera villa-områden i kommunen. Trots att Sunbyberg är tätbefolkad så finns det gott om natur. I centrala delarna hittar du flera parker bl.a.  Marabouparken, Tornparken och naturreservatet Igelbäcken. Fina promenadstråk erbjuds runt sjöarna Råstasjön och Lötsjön. 

Kommunikationer och service
Det mesta man behöver finns på gångavstånd i Sundbyberg. Hundratals butiker, restauranger och service finns utmed gatorna kring tågstationen. Du finner även museum, teater, simhall och tre idrottsplatser.
Kommunikationerna är goda med fem tunnelbanestationer och en mängd busslinjer som går till city. Lägg till fjärr- och pendeltåg samt Tvärbanan som inom kort kommer att passera när sträckan Alvik-Solna. 

 

Styrelsen beviljar dig medlemskap
En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Den som vill bli medlem får inte stängas ute. I en bostadsrättsförening är denna princip inte riktigt lika uttalad.

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra någon medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land eller saknar förmögenhet. Det är dock tillåtet att vägra juridiska personer medlemskap i en bostadsrättsförening. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.